Bakit PulaPula si Coco?

Inalam nina Coco at ng mga kaibigan niya ang sagot sa misteryong ito habang natututo sila tungkol sa kalidad ng hangin.

(32 pp., 1587 KB)